Jak nadać uprawnienia do skrzynki pocztowej innemu użytkownikowi?

011_mini_none_jak_nadac_uprawnienia_do_skrzynki_pocztowej_innemu_uzytkownikowi
Pokazujemy w jaki sposób nadać uprawnienia do skrzynki pocztowej innemu użytkownikowi? Funkcja jest szczególnie przydatna w momencie gdy przez dłuższy czas nie będziemy mieli dostępu do poczty elektronicznej.
Więcej