Jak przekierować wiadomości e-mail na inny adres?

012_mini_none_jak_przekierowac_wiadomosci_e_mail_na_inny_adres
Jeżeli nie chcemy nadawać dostępu do całej skrzynki pocztowej innym użytkownikom, możemy włączyć przekierowywanie poczty na inny adres. Po włączeniu tej funkcji, każda nowa wiadomość zostanie automatycznie przesłana pod inny adres e-mail.
Więcej

Jak nadać uprawnienia do skrzynki pocztowej innemu użytkownikowi?

011_mini_none_jak_nadac_uprawnienia_do_skrzynki_pocztowej_innemu_uzytkownikowi
Pokazujemy w jaki sposób nadać uprawnienia do skrzynki pocztowej innemu użytkownikowi? Funkcja jest szczególnie przydatna w momencie gdy przez dłuższy czas nie będziemy mieli dostępu do poczty elektronicznej.
Więcej